1 ton CO2 mindre
pr. aarhusianer om året
Mand læser om træpiller

Aarhus er grøn

Den 10. oktober 2016 skifter vi fra kul til træpiller på Studstrupværket


Et af Danmarks største kraftvarmeværker er klar til at levere grøn fjernvarme og strøm til over 95 % af alle hjem og virksomheder i Aarhus og omegn. Den 10. oktober kan energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt sammen med rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune Kristian Würtz indvie et kraftværk, der er i stand til at fyre med træpiller i stedet for kul.
At Studstrupværket nu kan fyre med bæredygtige træpiller, giver den største samlede CO2-reduktion i Aarhus til dato. Vi sparer faktisk i omegnen af 310.000 ton CO2 pr. år - eller ca. 1 ton sparet CO2 pr. aarhusianer. Den samlede udledning pr. indbygger i Aarhus er ca. 6 ton CO2 pr. år, så vi fjerner 1 ud af 6 ton CO2 i ét hug via den grønne fjernvarme!
Dertil kommer naturligvis den grønne el, som Studstrupværket også producerer sideløbende med fjernvarmen. Så skiftet fra kul til træpiller batter rigtig meget for CO2-regnskabet samlet set.

Fra kul til træpiller

Studstrupværket set fra oven
 • 00

  Dage

 • 00

  Timer

 • 00

  Minutter

 • 00

  Sekunder

Aarhus Raadhus

Vejen mod et fossilfrit Aarhus

Visionen er et CO2-neutralt Aarhus i 2030


I 2008 satte Byrådet i Aarhus et ambitiøst mål om en CO2-neutral by. Målet har været med til at sætte skub i den grønne omstilling. Så allerede nu, hvor byen stort set bliver selvforsynende med grøn strøm og varme, er vi nået rigtig langt. Den nye letbane vil også reducere forbruget af fossil brændsel i den kollektive trafik, kommunens egne bygninger energirenoveres i stor stil, der indfases nye, vedvarende energikilder i energiforsyningen, såsom sol, vind og varmepumper til f.eks. havvand.
Det er alt sammen store skridt på vejen mod et grønt og bæredygtigt Aarhus. Men der er stadig behov for en målrettet indsats for at nå i mål. Klimastrategien – og den tilhørende handlingsorienterede klimaplan – sætter retningen for klimaarbejdet i Aarhus i perioden 2016-2020.

Læs mere om klimastrategi og klimplan på www.voresklima-aarhus.dk

Studstrupværket, Aarhus

Studstrupværket set fra oven

Jagten på det grønne Aarhus

Vind fede præmier


Konkurrencen er afsluttet!

De to heldige vindere af konkurrencen “Jagten på det grønne Aarhus” i Mølleparken er fundet. Det blev:

 • Bertil Nordtorp - på 12 år, der har vundet en Mountainbike
 • Mikael Blaabjerg - på 25 år der har vundet en elcykel

STORT tillykke!!

Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune
En reduceret Co2 udledning er ikke kun til gavn for de 95 % af byens borgere og virksomheder, som er fjernvarmekunder. Det er også til gavn for det globale klima.
"Når Studstrupværket skifter fra kulfyring til træpiller, sparer vi klimaet for

ca. 1 ton CO2 pr. aarhusianer om året.

"

Grøn fjernvarme til borgere og virksomheder

Fossilfri fjernvarme i Aarhus er målet


Når kullene den 10. oktober erstattes af træpiller på Studstrupværket, er el- og varmeproduktionen i realiteten grøn. Dermed er Aarhus den første af de helt store byer i Danmark, som kan tilbyde grøn og bæredygtig fjernvarme til de over 95 % af byens borgere og virksomheder som er fjernvarmekunder.
Ved årsskiftet, når det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg tages i brug, styrkes den grønne fjernvarmeforsyning yderligere og forsyningen med grøn varme sikres i mange år frem.
På den lidt længere bane arbejder Aarhus Kommune hårdt på at udvikle nye løsninger, der tager over for biomassen og den resterende fossile andel i affaldsforbrændingen. Herunder at anvende vedvarende energikilder, såsom sol, vind og varmepumper i energiforsyningen.

Læs den aktuelle klimavarmeplan her

Aarhus Ø set fra oven